Kalendár MVM na Slovensku 2014 - 2015

 

 

18/01/2014 Košice
08/02/2014 Bratislava - Viničné
15/03/2014 zmena terminu na: 29/03/2014 Bratislava
04/05/2014 Žilina
14/06/2014 Bratislava - Viničné
02/08/2014 Bratislava
30/08/2014 Žilina
20/09/2014 Bratislava - Viničné
18/10/2014 Banská Bystrica
22/11/2014 Nitra
07/02/2015 Bratislava
21/03/2015 Bratislava
03/05/2015 Žilina
03/05/2015 Zilina
13/06/2015 Bratislava 3
01/08/2015 Bratislava
19/09/2015 Bratislava 3
10/10/2015 Banská Bystrica
28/11/2015 Nitra

 

www.szch-macky.sk/

 

Dôležitý oznam pre chovateľov

 

ÚOK CHM SZCH  oznamuje všetkých chovateľom, že od 1.1.2013

bola zrušená podmienka povinného uchovňovania mačiek na výstavách.

Nový Chovateľský poriadok je platný od 1.4.2013.

Krytia uskutočnené pred 1.4.2013 sa riadia podľa starého CHP a nový CHP plati až pre krytia po 1.4.2013

Bližšie informácie nájdete v dokumente Chovateľské a registračné pravidlá FIFe. 

Preklad hore uvedeného dokumentu včetne zmien pre rok 2013 je zverejnený  na našich stránkach v dokumentoch FIFe.

 Najdôležitejšie zmeny v CHP, platné od 1.4.2013*

1) Každý chovateľ je povinný riadiť sa Registračnými a chovateľskými pravidlami FIFe, chovateľský poriadok je len ich prílohou, upravujúcoupodmienky pre chov na Slovensku.

 

2) Je zrušená povinnosť využívať služby poradcov chovu. Chovateľ si pri žiadosti o vydanie PP u mačiatok môže vybrať z dvoch možností :

využiť služby poradcu chovuktorý kontroluje zdravotný stav matky a mačiatok ( a to najmä možné genetické vady, prípadne viditeľné infekčné choroby ) a prostredie, v akom sú držané.Táto možnosť sa odporúčanajmä začínajúcim chovateľom.

ak chovateľ nevyužije služby poradcu chovu,

je povinný predložiť veterinárne osvedčenie o tom, že mačiatka nemajú žiadne anomálie líšiace sa od anatómie mačky. V tomto prípade preberá chovateľ na seba plnú zodpovednosť za určenie pohlavia a farieb u mačiatok. Tlačivo - veterinárne osvedčenie

 

3) Je zrušená povinnosť uchovňovania jedincov na výstavách, od 1.4.2013a platia pred zaradením do chovu tieto pravidlá:

 

- každý jedinec pred zaradením do chovu musí mať veterinárne osvedčenie o tom, že nemá herniu a žiadne viditeľné vrodené poruchya anatomické anomálie. Pred zaradením do chovu musí byť vykonaný zdravotný test na FIV a test alebo vakcinácia na FeLV. Jedinci plemien PER, EXO a BRI musia predložiť výsledok genetického testu na PKD (alebo negatívny výsledok testov oboch rodičov). Každý kocúr musí mať veterinárne osvedčenie o tom, že má semenníky normálne vyvinuté a sú zostúpené do mieška. U kocúrov je zrušené obmedzenie veku chovných jedincov. Tlačivo - veterinárne osvedčenie. 

vysvetlivky k najčastejším otázkam:

zaradenie do chovu : znamená pred prvým krytím a nemusí sa pri každom krytí opakovať 

4) Formy párenia mačiek nie sú povinné ale odporúčané; mimo párení vrozpore s Registračnými a chovateľskými pravidlami FIFe a nepovolených zo zdravotných dôvodov.

 

5) Všetky mačiatka odchádzajúce od chovateľa musia byť označené mikročipom a registrované podľa zák. 39/2007 Zz o veterinárnej starostlivosti.